Çocuğa Kayyum Atanması Ne Demektir?

0
(0)

Çocuğa kayyum atanması ne demek’den önce Kayyum Ne Demek? Onu öğrenelim. Hukuki bir terim olan kayyum, bir işi veya görevi yapmak için görevlendirilmiş kişi veya bir mal varlığını yöneten anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan kayyum kelimesi, icra etmek ve yönetmek anlamındadır. Kayyumluk ise mahkemenin atadığı vesayet organı veya vesayet makamıdır.

Şirketlerde Kayyum Atanması Ne demektir?

Devlet tarafından şirketlere Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş gerekçe ile el konulması ve yönetim kademesinin şirketten, görevden el çektirilmesi durumunda mahkemenin şirketi yönetmek üzere geçici olacak şekilde bir kişi veya grubu görevlendirmesidir. Mahkemenin bu şekilde görev verdiği kişiye kayyum, gruba da kayyum heyeti denilmektedir. Şirketlere Kayyum atanması gerektiren durumlar 4721. Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 421-436 maddelerinde açıklanmıştır. Şirketin kayyum atanmasına itiraz etmek için 7 gün içinde mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır.

Kayyum Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre 3 tür kayyum mevcuttur:

1 ) Temsil Kayyumu: Mahkeme tarafından talep üzerine yasal temsilci ile küçük / kısıtlının çatışması durumunda küçük/ kısıtlının menfaatlerini korumak amacıyla temsil kayyumu atanmasıdır.

2 ) İradi/ İsteğe bağlı Kayyum: Bireylerin yaşlılık, tecrübesizlik, hastalık gibi durumlarda iradi/isteğe bağlı olarak kendilerine kayyum atanmasını talep edilmesidir.

3 ) Yönetim Kayyumu: Adresleri bilinmeyen bireylerin, bir kimsenin yönetiminde olmayan malların veya uzun zamandır bulunmayan bireylere ait mal varlığının yönetilmesi için atanan kayyuma yönetim kayyumu denir.

Kayyum Hangi Durumlarda Atanır?

  • Yönetim sorunu bulunan şirket veya kurumlar gibi tüzel kişiliklerin veya şirket yöneticilerinin gaipliğine karar verilmesi durumunda,
  • Mirasçıların miras paylaşımına ilişkin anlaşmazlık durumunda mirasçılardan birinin yerine kayyum atanması talebinde bulunulması,
  • Kısıtlı veya küçük yaşta kişilerin veli/vasileri arasında çıkar çatışmasının olması durumunda veya veli/vasinin görevini yerine getirmesinde engel bir durum olması,
  • Bireylerin yaşlılık, deneyim eksikliği, sakatlık gibi nedenlerle işlerini yürütemediklerini ispatlayıp kayyum atanmasını talep etmeleri halinde gerçekleşir.

 

Çocuğa Kayyum Atanması Ne Demektir?

Belirli bir davada, bir işin görülmesi veya çocuğun malvarlığını belirli nedenlerden dolayı yönetmek ya da malvarlığının korunması durumlarında çocuğu temsil etmek amacıyla görevlendirilmesine çocuğa kayyum atanması denir.

Kayyumun çocuğu temsil durumu sınırlı ve belirlidir, herhangi bir süreklilik taşımaz. Kayyum tarafından temsilde temsil edilenin verdiği bir yetki yoktur. Bundan dolayı, doğrudan yasaya dayandığı için kayyumluğun yasal temsil niteliğinde olduğu kabul edilir. Kayyumun yaptığı temsil işini belirtmek istersek, davada temsil, mal varlığında temsil gibi herhangi bir temsil durumunda hukuksal sonuç doğurmadığı için iş temsili olarak kabul edilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 458. Maddesine göre bir kimseye veya çocuğa kayyum atanması o kişinin fiil ehliyetini etkilememektedir. Yani yasa da açıkça kayyumluğun hukuksal işlemlerin ehliyetine ve bununla birlikte dava ehliyetine etkisi olmadığı öngörmektedir. Söz konusu kişi, sınırlı ehliyetsiz ise sınırlı ehliyetsizdir veya tam ehliyetsiz ise tam ehliyetsiz olmaya devam edecektir. Çocuk kendi tek başına hukuksal işlem yapabildiği durumlarda, çocuk hukuksal ehliyete sahip olduğundan dolayı kayyum tarafından temsiline gerek yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Yararlı buldunuz mu?

Oylamak için bir yıldızı tıklayın!

Bu makaleyi yararlı bulduysanız

Bizi sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz.

Beğen ve Takip Tuşuna Tıklamayı unutmayın!!!